​​​volg o​​ns....

​​

Skip Navigation LinksQPkeur-gecertificeerd


Wat is QPkeur?


QPkeur is het gerespecteerde, onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor de zelfstandig professional. Het is een keurmerk dat kwaliteit en continuïteit van de opdracht en de ZZP’er borgt. Met dit kwaliteitskeurmerk kan de zelfstandige zonder personeel zich op de markt onderscheiden en profileren. QPkeur bevordert en borgt goed ondernemerschap.

Certificering

Bij het niveau QPkeur erkend is geen sprake van een certificaat, maar van een oorkonde. Hiervoor voert de Stichting ZZP Keurmerk de inspecties uit. Een deelnemer die QPkeur gecertificeerd of gecertificeerd plus wil behalen, gaat een inspectietraject in waarbij een onafhankelijke gecertificeerde instelling toetst of hij aan alle voorwaarden voldoet. Stichting ZZP Keurmerk heeft overeenkomsten afgesloten met diverse certificerende instellingen. Deze certificerende instelling bepaalt aan de hand van een uitgevoerde inspectie geheel zelfstandig en onafhankelijk of er een QPkeur-certificaat wordt afgegeven, ingetrokken of geschorst. Stichting ZZP Keurmerk, die optreedt als officiële schemabeheerder van de QPkeur-norm, is geen partij bij de uitvoering van de inspectie.

Wat betekend dit voor u als opdrachtgever?

Met dit kwaliteitskeurmerk heb je een betrouwbaar selectiecriterium ter beschikking. Als opdrachtgever ben je verzekerd van kwaliteit en continuïteit. QPkeur borgt goed ondernemerschap en vakmanschap van de ZZP’er. Het garandeert continuïteit van de opdracht en dat de ondernemer voldoet aan alle wettelijke eisen.


QPkeur_logo_DEF_gecertificeerd.jpg


Contact:

Telefoon: 06 - 302 51 244​​

Email: algemeen@qa-criteria.nl

Copernicusstraat 3, 4624 SE Bergen op Zoom