​​​volg o​​ns....

​​

Skip Navigation LinksDiensten

Diensten

ISO ’implementatie' adviseur:

U zult verbaasd zijn over de impact dat een kwaliteitsmanagementsysteem heeft op uw organisatie. En dan bedoelen wij niet in de negatieve-, maar in de positieve zin.

Kostenreductie, hogere tevredenheid bij klanten, nieuwe klanten en mogelijkheden om goed te sturen op de doelstellingen. Niet onbelangrijk in deze tijden.

Vaak denkt men dat, certificering volgens ISO, een bedrijf dwingt tot het maken van grote hoeveelheden procedures en formulieren. Niets is minder waar. Een degelijk en werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem is goed te realiseren met een minimum aan papier. Het certificaat moet passen bij uw organisatie en niet andersom.

Het is belangrijk dat er als een ondernemer gekeken wordt naar het traject en niet als een “auditor”. QA-Criteria kijkt als ondernemer en denkt met u mee.

Het traject heeft altijd vier fases en afhankelijk van hoe ver u nu al bent is te bepalen wat uw investering in mensen, tijd en geld zal zijn. Onze “Quick-Scan” maakt dit inzichtelijk.


Begeleider van de kwaliteitsfunctionaris:

Uit de praktijk blijkt dat de functie van Kwaliteitsmanager vaak wordt toebedeeld aan een functionaris binnen de organisatie die hiervoor geen opleiding heeft gevolgd. Hij/zij is vaak al druk met de taken die bij de primaire functie horen en heeft weinig tijd over voor de kwaliteitstaken.

Veel kwaliteitsfunctionarissen hebben baat bij ondersteuning van een externe adviseur. Hij kan assisteren bij de interne- en externe audits, het opstellen van de (directie-)rapportages en verbetertrajecten bijvoorbeeld.

QA-Criteria heeft hier een voordelige- en effectieve formule voor.


Training / Cursus:

Naast leveren van adviesdiensten beschikt QA-Criteria over de competenties en ervaring voor het geven van diverse trainingen op het gebied van de ISO 9001:2008 en 14001 norm. Deze trainingen hebben tot doel meer inzicht en effectiviteit voor bedrijven ten aanzien van het kwaliteitsmanagement te genereren. Onze trainingen zijn kleinschalig van opzet en worden meestal "in company" of op diverse locaties in het land verzorgd. De kleinschaligheid heeft als belangrijk voordeel dat er optimaal aandacht is voor de te behandelen onderwerpen en het individu.

Deelnamecertificaat:

Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat. 

De trainingskosten bedragen € 880,- exclusief BTW per dag.​

De volgende trainingen worden door ons verzorgd:

- Kennismaking (ISO) kwaliteitszorgsysteem (1 dag, maximaal 15 deelnemers)             

- Training interne auditor (1 dagen, maximaal 5 deelnemers)


Bel: 06 - 302 51 244